วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
  
วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ฉบับ ปีที่ 15 ฉบับที่ พิเศษ เดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 The Effects of Cypermethrin and Carbendazim on Pollen Viability and Fruit Set in Yard Long Bean cv. Nuae Thong 9 Pornanan Boonkorn * and Haruthai Thaisuchat
2 The Efficiency of Soil Amendment and Some Organic Materials on Changes in Soil Properties to Potential Production Increase of Cassava under Different Harvest Maturities Taweesab Chaiyarak 1* , Kanchalika Ratanacherdchai 1 and Vidhaya Trelo-ges 2
3 The Effects of Spoiled Milk on the Mortality of Plutella xylostella Larvae and Tenebrio molitor Larvae Haruthai Thaisuchat * , Pornanan Boonkorn, Bongkot Sinmittrapap and Sopida Fookaew
4 Isolation and Selection of Newly Thermotolerant Yeast from Edible Local Fruits for Ethanol Production from Cassava Starch Kanlayani Charoensopharat 1* and Kitipong Wechgama 2
5 Nutritional Compositions and Antioxidant Activities of Makamong (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib), Flower Fence (Caesalpinia pulchrrima (L.) Sw.) and Tamarind (Tamarindus indica L.) Kernels Sarin Thongthummachat 1 , Pornpimol Ponkham1 , Suchana Wanich 1 , Butsayamat Rattanadon 1 , Metta Kengchuwong 2 a
6 The Development of Information System for Beef Cattle Network Farm in Maha Sarakham Province Sununta Klintawon * , Piyabhorn Hongsa-arpasat and Natthapong Phanmanee
7 A Comparative Study of Black Rubber and Black Gasket Absorbers Effecting the Efficiency and the Production of Fresh Water in Double Basin Sorawin Phukapak 1* and Chawisorn Phukapak 2
8 Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using Waste Golden Apple Snail Shell as Catalyst Pirom Suwannasom* and Panadda Tansupo
9 Effects of Temperature and Time on Fuel Properties of Palm Biodiesel Stored Suriya Phankosol 1* , Thinnaphop Chum-in 2 , Sayan Puttala 3 , and Nuengruethai Ekthammathat 4
10 The Low-Cost Pesticide Heating Pot Booster Power by Solar Energy for Household Use Development and Technology Transfer Jarinee Makaew1* and Sanpet Pianjud 2
11 Synthesis of Molecularly Imprinted Polymers for Extraction of Quercetin from Mulberry Leaves Weeranuch Karuehanon 1* , Thitima Wongthep 2 and Chamaiporn Wanggnorn 2
ส่วนท้าย :  Download...
 


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : ฝ่ายวิชาการ    
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทร : 043-725439 โทรสาร : 043-725439 043- 722117 E-mail : agritech.rmu@gmail.com